Polecamy

Co słychać?

Dajmy szansę lubuskiej ekonomii społecznej

WIEŚCI ZE STAROSTWA » Dajmy szansę lubuskiej ekonomii społecznej

2015-05-10 22:29

Wicemarszałek lubuski Romuald Gawlik, Starosta Gorzowski Małgorzata Domagała oraz członkowie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podpisali w miniony piątek deklarację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim.

Deklaracja "jest głosem środowiska w sprawie potrzeby a nawet konieczności zmiany polityki społecznej z pasywnej na aktywną." Jest szansą na rozsądne rozdysponowanie  środków unijnych u progu nowego okresu programowania (lata 2014-2020). Dokument ten jest także streszczeniem idei Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Tego dnia w siedzibie starostwa powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się również pierwsze posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, założonego w marcu br. przez przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki niemu środowisko zaangażowane w politykę społeczną w woj. lubuskim będzie mogło wspólnie dążyć do głównego celu ekonomii społecznej jakim jest aktywizacja wykluczonych społecznie lubuszan i ich powrót na rynek pracy. 

W Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej zasiadają m.in przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, pracownicy socjalni i przedstawiciele JST. Jak mówi Mariusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego - z podpisanej deklaracji Komitet zostanie rozliczony za 5 lat.

W latach 2014-2020 Polska otrzyma 68 mln EUR na walkę z wykluczeniem społecznym.

 

Michał Woźniak

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
logo_kurier_gorzowski.png

                 

       Od autorów blogu:

 

       Założyliśmy blog wielu autorów - "Kurier Gorzowski" - aby za jego pośrednictwem, niejako w charakterze "kuriera" przekazywać Państwu istotne informacje z obszaru gmin powiatu gorzowskiego i sąsiednich powiatów. Liczymy również na Państwa pomoc w pozyskiwaniu ciekawych informacji z naszego regionu i zachęcamy do komentowania wpisów na naszym blogu.

                                                                                                                                                                                                                    autorzy Kuriera Gorzowskiego

info@kuriergorzowski.pl

W krzywym zwierciadle
Czy Gorzów powinien być "Wielkopolski" ?
Sonda