Polecamy

Co słychać?

JST + NGO = WSPÓŁPRACA

WIEŚCI ZE STAROSTWA » JST + NGO = WSPÓŁPRACA

2015-05-15 13:48

15 maja 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie "Rady Programowej partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej". Inicjatorem forum był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie.

W spotkaniu uczestniczyła starosta gorzowski Małgorzata Domagała, przedstawiciele organizacji pozarządowych subregionu gorzowskiego oraz zaproszeni przedstawiciele władz gminnych oraz miejskich powiatu gorzowskiego.

Podczas spotkania prezes Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA Daniel Fąferko przedstawił prezentację, pn. „Co nas łączy? JST i NGO = WSPÓŁPRACA.” Prelegent starał się wykazać, iż dzięki współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych można skutecznie walczyć z problemem bezrobocia oraz wykluczenia społecznego.

Celem forum było zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia aktywnej polityki społecznej opartej na idei ekonomii społecznej. Realizowanie takiej polityki miałoby opierać się na zlecaniu niewielkich zadań publicznych przez jednostki samorządowe (tj. urzędy gmin i starostwa powiatowe) podmiotom ekonomii społecznej - np. Centrom Integracji Społecznej (CIS).

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej zgodnie twierdzą, iż "zatrudnianie" organizacji pozarządowych do wykonywania zadań publicznych wpływa aktywizująco na osoby oczekujące pomocy społecznej (będące uczestnikami projektów CIS czy spółdzielni socjalnych). Osoby takie otrzymują nie tylko wynagrodzenie ale zyskują doświadczenie zawodowe. Dla samorządów to także realne oszczędności. Nie muszą bowiem korzystać z usług firm zewnętrznych szukając podwykonawców drobnych zadań publicznych, lecz mogą zlecić je utworzonym wcześniej przez siebie podmiotom ekonomii społecznej (np. CIS-om, będącym organizacjami pożytku publicznego). Korzyść z zastosowania takiej współpracy jest więc podwójna.

Dotychczasowa, "pasywna" polityka społeczna polegająca na "rozdawaniu" pieniędzy publicznych mimo swej prostoty jest kosztowna i nie rozwiązuje problemów wykluczenia społecznego. Często zniechęca do pracy zamiast wzmacniać inicjatywę i przedsiębiorczość osób, które z niej korzystają (zasiłki). "Aktywna" polityka społeczna powinna opierać się na wzmacnianiu istniejących organizacji pozarządowych (NGO), które działają na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób wykluczonych. Jest to sposób nie tylko na przywrócenie osób wykluczonych społeczności lokalnej ale także na większy wzrost gospodarczy w regionie.

 

Michał Woźniak

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com
logo_kurier_gorzowski.png

                 

       Od autorów blogu:

 

       Założyliśmy blog wielu autorów - "Kurier Gorzowski" - aby za jego pośrednictwem, niejako w charakterze "kuriera" przekazywać Państwu istotne informacje z obszaru gmin powiatu gorzowskiego i sąsiednich powiatów. Liczymy również na Państwa pomoc w pozyskiwaniu ciekawych informacji z naszego regionu i zachęcamy do komentowania wpisów na naszym blogu.

                                                                                                                                                                                                                    autorzy Kuriera Gorzowskiego

info@kuriergorzowski.pl

W krzywym zwierciadle
Czy Gorzów powinien być "Wielkopolski" ?
Sonda